Εδώ θα βρείτε τα έργα και τις δραστηριότητες για τις οποίες απαιτούνται Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Μετά την έκδοση του Ν 4014 το 2011 οι ομάδες έργων είναι:

 1. Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
 2. Υδραυλικά έργα
 3. Λιμενικά έργα
 4. Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
 5. Εξορυκτικές δραστηριότητες
 6. Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής
 7. Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
 8. Υδατοκαλλιέργειες
 9. Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
 10. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 11. Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών
 12. Ειδικά έργα και δραστηριότητες