Αρμόδιες Αρχές

/Αρμόδιες Αρχές
Αρμόδιες Αρχές 2014-03-22T21:57:19+00:00

Τα έργα και η δραστηριότητες υπάγονται σε κατηγορίες (Α1, Α2, Β) ανάλογα με την όχληση τους στο περιβάλλον. Σύμφωνα με την κατηγορία τους, αρμόδια υπηρεσία για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ( ΕΠΟ ) είναι το ΥΠΕKA, ή η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ή η οικεία Περιφερειακή Ενότητα.

Η αντιστοίχηση κατηγορίας – αρμόδιας υπηρεσίας είναι η παρακάτω,

Α1 –>ΥΠΕΚΑ

Α2–>ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΠΕΧΩ

Β–> ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ)