Αρχαιολογικοί Χώροι – Αρχαία Μνημεία

/Αρχαιολογικοί Χώροι – Αρχαία Μνημεία
Αρχαιολογικοί Χώροι – Αρχαία Μνημεία 2017-10-31T22:01:50+00:00

Αρχαιολογικοί χώροι

Δείτε εδώ σημειωμένους με μπλε τετραγωνάκι μερικούς αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα. 379 Αρχαιολογικοί χώροι εχουν αποτυπωθεί. Η ψηφιοποίηση των χώρων έχει γίνει από άλλους χάρτες και οι θέσεις δεν είναι ακριβείς. Η ανακρίβεια μπορεί να είναι έως και 2 χλμ.

Επισημαίνουμε οτι πολλοί αρχαιολογικοί χώροι ειναι προστατευόμενοι βάση ιδιετέρου ΦΕΚ αλλά όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι  είναι προστατευόμενοι και χωρίς δημοσίευση διοικητικής πράξης, βάση του Ν. 3028/2002.  Βλέπε και listedmonuments.culture.gr

Λέξεις Κλειδιά : χάρτες δορυφορικές εικόνες αρχαιολογικοί χώροι αρχαία βυζαντινά μνημεία

——————————

– 27/5/2009, διορθώθηκαν περίπου 150 θέσεις αρχαιολογικών χώρων ώστε να απεικονίζονται με ακρίβεια

– 28/5/2007, αποτυπώθηκαν οι αρχαιολογικοί χώροι