Βαθμοί Όχλησης

/Βαθμοί Όχλησης
Βαθμοί Όχλησης 2014-04-16T15:41:30+00:00

Ανάλογα με τον βαθμό όχλησης μιας δραστηριότητας και το τι προβλέπεται από τα σχετικά πολεοδομικά διάταγματα της συγκεκριμένης περιοχής αποφασίζεται  το εάν η δραστηριότητα είναι απαγορευτική ή όχι. 

Παρακάτω  παρουσιάζονται οι βαθμοί όχλησης για βιομηχανίες βιοτεχνίες.

KYA  3137/191/Φ15 2012 ” Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα “

Αριθμ. Δ6/Φ1/ΟΙΚ 19500 2004  ” Τροποποίηση της 13727 … ” για εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Αριθμ. 13727/724 2003 ” Αντιστοίχηση των κατηγοριών των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης … “

————————————————————————————————————-
Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες που δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες και κρίνεται οτι δεν απαιτείται η υπαγωγή τους στις κατηγορίες Α,Β σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ 1 του 3010 2002 κατατάσσονται στη χαμηλή όχληση.