Εμπειρία Συμβούλου

/Εμπειρία Συμβούλου
Εμπειρία Συμβούλου 2018-02-22T20:10:49+00:00

Κατά το διάστημα 2011-2013 εργάστηκα στην εταιρεία Sunpower Inc ως σύμβουλος για την ανάπτυξη έργων φωτοβολταικών πάρκων 250 MW.

Συνεργασία με εταιρία Sky Solar Group για την ανάπτυξη φωτοβολταικών έργων σε project συνολικής ισχύος 90 MW.