Καταφύγια Άγριας Ζωής

Δείτε εδώ σημειωμένους με καφέ χρώμα τους χώρους που είναι χαρακτηρισμένοι ως Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) στην Ελλάδα

Λέξεις Κλειδιά : χάρτες δορυφορικές εικόνες καταφύγια θηραμάτων καταφύγια άγριας ζωής ΚΑΖ