Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση της περιβαλλοντικής σας μελέτης, και την μελέτη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης.