Παραδοσιακοί οικισμοί

Δείτε εδώ σημειωμένους  τους  κηρυγμένους Παραδοσιακούς Οικισμούς  στην Ελλάδα. Ο κατάλογος των παραδοσιακών οικισμών τελεί υπό ευθύνη του ΥΠΕΧΩΔΕ.Περισσότερα στο estia.minenv.gr

Λέξεις Κλειδιά : χάρτες δορυφορικές εικόνες παραδοσιακή αρχιτεκτονική παραδοσιακοί οικισμοί παραδοσιακά χωριά