Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά – IBA

/Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά – IBA
Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά – IBA 2017-10-31T22:01:50+00:00

IBA

Δείτε εδώ σημειωμένες  τις σημαντικές περιοχές για τα πουλιά  στην Ελλάδα, όπως έχουν καταγραφεί απο το Birdlife International και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Λέξεις Κλειδιά : χάρτες δορυφορικές εικόνες σημαντικές περιοχές πουλιά IBA Important Bird Areas