Αναλαμβάνουμε την χαρτογράφηση ακινήτων για έργα και δραστηριότητες με δεδομένα που θα μας παραδώσετε καθώς και εργασίες πεδίου για την αποτύπωση πρωτογενών δεδομένων.

Παραδίδονται εργασίες

  • Χαρτογραφήσεων Γενικού προσανατολισμού κλιμ. 1/ 200.000
  • Χαρτογραφήσεων Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίμ. 1/50.000
  • Χαρτογραφήσεων τοπογραφικού κλιμ. 1/ 5.000
  • Δορυφορικών Φωτογραφίων
  • Χαρτογραφήσεων Γεωλογικών Χαρτών