Αρχική Σελίδα

Αρχική Σελίδα
Αρχική Σελίδα 2014-06-19T22:26:49+00:00
Το mpe.gr ασχολείται με παροχή υπηρεσίων περιβαλλοντικού συμβούλου, περιβαλλοντικές μελέτες και την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) . Στις σελίδες μας θα βρείτε τις παρακάτω πληροφορίες.
 • Γενικά για ΜΠΕ
  Περιέχει τα Έργα και τις Δραστηριότητες για τα οποία απαιτούνται ΜΠΕ , τους βαθμούς όχλησης του έργου, την διοικητική υπαγωγή τους δηλαδή τις αρμόδιες αρχές που θα εγκρίνουν το έργο
 • Περιοχές
  Περιέχει τις περιοχές προστασίας της φύσης που προστατεύονται νομοθετικά ( Εθνικοί Δρυμοί , Ramsar , Αισθητικά Δάση, Καταφύγια Άγριας Ζωής, NATURA 2000 ) και τις Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά – ΙΒΑ . Έχουμε συμπεριλάβει επίσης παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους.
 • Περιβαλλοντικά Νέα
  Περιέχει ειδήσεις με περιβαλλοντική θεματολογία
 • Υπηρεσίες
  Υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε όπως εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών, τοπογραφικά διαγράμματα, χαρτογραφήσεις, προετοιμασία επιχειρήσεων για ISO 14001 – EMAS, υπηρεσίες περιβαλλοντικού συμβούλου.
 •  Εμπειρία
  Εκπονημένες περιβαλλοντικές μελέτες, τοπογραφικά διαγράμματα & GIS, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO – EMAS, περιβαλλοντικοί συμβούλοι.
Τσολάκης Γιώργος – Περιβαλλοντολόγος