Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

/Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 2014-03-27T20:28:23+00:00

Διαθέτουμε πιστοποιητικό επικεφαλή επιθεωρητή ISO 14001 και εμπειρία σε συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO & EMAS από πολυετή συμμετοχή σε σχήματα όπως,

  • Επιτροπή αμεροληψίας της TUV Austria Hellas
  • Συμβούλιο περιβαλλοντικής επαλήθευσης αερίων θερμοκηπίου της Ecocert
  • Επιτροπή πιστοποίησης της Bureau Veritas