Natura 2000 – ΤΚΣ & ΖΕΠ

/Natura 2000 – ΤΚΣ & ΖΕΠ
Natura 2000 – ΤΚΣ & ΖΕΠ 2017-10-31T22:01:51+00:00

Natura 2000 SCI & SPA

Δείτε εδώ σημειωμένους με ανοιχτό πράσινο χρώμα τους τόπους Natura που έχουν χαρακτηρισμό και ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας ( ΤΚΣ ) και ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας ( ΖΕΠ ).

Λέξεις Κλειδιά : χάρτες δορυφορικές εικόνες natura νατουρα φύση 2000 SCI SPA Τόποι Κοινοτικής Σημασίας ΤΚΣ Ζώνες Ειδικής Προστασίας  ΖΕΠ