ΒΑΘΜΟΙ ΟΧΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
1 Παραγωγή και συντήρηση κρέατος 151.1 > 200 tn/ημέρα 200 - 2 tn/ημέρα < 2 tn/ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
2 Επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρεατος 151.1 β > 200 tn/ημέρα 200-2 tn/ημέρα < 2 tn/ημέρα Ως άνω
3 Παραγωγή και συντήρηση κρέατος πουλερικών 151.2 > 200 tn/ημέρα 200 - 2 tn/ημέρα < 2 tn/ημέρα Ως άνω
4 Παραγωγή προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών 151.3   > 10 tn/ημέρα ≤ 10 tn/ημέρα Ως άνω
5 Επεξεργασία βρώσιμων αλιευμάτων και των προϊόντων τους 152.0 α > 100 tn/ημέρα 100-1 tn/ημέρα < 1 tn/ημέρα Ως άνω
6 Συντήρηση βρώσιμων αλιευμάτων και των προϊόντων τους 152.0 β   ≥ 10 tn/ημέρα < 10 tn/ημέρα Ως άνω    ,
7 Επεξεργασία και συντήρηση πατατών 153.1   ≥ 50 tn/ημέρα < 50 tn/ημέρα Ως άνω
8 Παραγωγή χυμών από φρούτα και λαχανικά 153.2   ≥ 10 tn/ημέρα < 10 tn/ημέρα Ως άνω
9 Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά. Εξαιρείται ο καθαρισμός & επεξεργασία σταφίδας 153.3 α   ≥ 5 tn/ημέρα < 5 tn/ημέρα Ως άνω
10 Καθαρισμός και επεξεργασία σταφίδας 153.3 β   ≥ 5 tn/ημέρα < 5 tn/ημέρα, Συσκευαστήρια Ως άνω
11 Παρασκευή διατηρουμένων φρούτων και λαχανικών μ.α.κ.1 153.9   ≥ 5 tn/ημέρα < 5 tn/ημέρα Ως άνω
12 Ελαιοτριβεία 154.1   > 50 tn/ημέρα < 50 tn/ημέρα Ως άνω
13 Παραγωγή άλλων μη επεξεργασμένων ελαίων και λιπών 154.2 > 1000 tn/ημέρα 1000 - 50 tn/ημέρα < 50 tn/ημέρα Ως άνω
14 Παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων και λιπών 154.3   ≥ 20 tn/ημέρα < 20 tn/ημέρα Ως άνω
15 Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών 154.4   ≥ 20 tn/ημέρα < 20 tn/ημέρα Ως άνω
1 μ.α.κ. = μή αλλαχού καταχωρημένων
A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ
16 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 155.1   > 100 tn/ημέρα ≤ 100 tn/ημέρα Ως άνω
17 Παρασκευή παγωτών 155.2   > 20 tn/ημέρα ≤ 20 tn/ημέρα Ως άνω
18 Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων 156.1   > 50 tn/ημέρα ≤ 50 tn/ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στη δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς το παραγόμενο προϊόν
19 Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου. Εξαιρείται η παραγωγή γλυκόζης, σιροπιού γλυκόζης, μαλτόζης, γλουτένης 156.2 α   > 50 tn/ημέρα ≤ 50 tn/ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στη δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
20 Παραγωγή γλυκόζης, σιροπιού γλυκόζης, μαλτόζης, γλουτένης 156.2 β   > 20 tn/ημέρα ≤ 20 tn/ημέρα Ως άνω
21 Παραγωγή παραςκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα 157.1   > 200 KW ≤ 200 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
22 Παραγωγή παραςκευασμένων ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα 157.2   > 10 tn/ημέρα ≤ 10 tn/ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
23 Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 158.1   >150 KW ≤ 150 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
24 Παραγωγή φρυγανιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής 158.2   >150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
25 Παραγωγή ζάχαρης 158.3 Το σύνολο      
26 Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών 158.4   >150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
27 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων 158.5   >150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
28 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 158.6   >150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
29 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων 158.7   >150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
30 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών 158.8   >150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
31 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής μ.α.κ. 158.9   >150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
32 Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών 159.1   >10 tn/ημέρα ≤ 10 tn/ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς το παραγόμενο προϊόν
33 Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά που υφίστανται ζύμωση 159.2 > 100 tn/ημέρα 100-5 tn/ημέρα < 5 tn/ημέρα Ως άνω
A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ
34 Παραγωγή κρασιού 159.3 - >2.000 tn/έτος ≤ 2.000 tn/έτος Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς το παραγόμενο προϊόν
35 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από φρούτα 159.4   >2.000 tn/έτος ≤ 2.000 tn/έτος Ως άνω
36 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση 159.5   >2.000 tn/έτος ≤ 2.000 tn/έτος Ως άνω
37 Ζυθοποιία 159.6   > 10.000 tn/έτος ≤ 10.000 tn/έτος Ως άνω
38 Παραγωγή βύνης 159.7   Το σύνολο    
39 Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών. Εξαιρείται η εμφιάλωση νερού 159.8 α   >50 tn/ημέρα ≤ 50 tn/ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην ' δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
40 Εμφιάλωση νερού 159.8 β     Το σύνολο  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ
41 Παραγωγή προϊόντων καπνού 160.0   Το σύνολο πλην απλών ξηραντηρίων καπνού Απλά ξηραντήρια καπνού  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
42 Εκκοκιστήρια βάμβακος, χωρίς σπορελαιουργείο 016.2   Το σύνολο    
43 Προπαρασκευή και νηματοποίηση βαμβακερών ινών 171.1   >50 KW ≤50 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
44 Προπαρασκευή και νηματοποίηση ινών ερίου για την κατασκευή εριονήματος καρντέ 171.2   >50 K.W ≤50KW Ως άνω
45 Προπαρασκευή και νηματοποίηση ινών ερίου και παρόμοιων ινών για την κατασκευή εριονήματος πενιέ 171.3   >50 KW ≤50KW Ως άνω
46 Προπαρασκευή και νηματοποίηση ινών λιναριού 171.4   >50 KW ≤50 KW Ως άνω
47 Συστροφή και προπαρασκευή μεταξιού, έστω και από νόιλς· συστροφή και Περαιτέρω επεξεργασία νημάτων από συνθετικές ή τεχνητές συνεχείς ίνες (παραγωγή νήματος τεξτουρέ) 171.5   >50 KW ≤50 KW Ως άνω
48 Κατασκευή ραφοκλωστών 171.6   >50KW ≤50KW Ως άνω
A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ
49 Προπαρασκευή και νηματοποίηση άλλων υφαντικών ινών 171.9   >50 KW ≤50 KW Ως άνω
50 Ύφανση βαμβακερών νημάτων 172.1   >50KW ≤50KW Ως άνω
51 Ύφανση εριονημάτων καρντέ 172.2   >50KW ≤50 KW Ως άνω
52 Ύφανση εριονημάτων πενιέ 172.3   >50 KW ≤50 KW Ως άνω
53 Ύφανση μεταξωτών νημάτων 172.4   >50 KW ≤50 KW Ως άνω
54 Ύφανση άλλων νημάτων 172.9   >50 KW ≤50KW Ως άνω
55 Βαφή - Τυποβαφή - Φινίρισμα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 173.0   > 10 tn/ημέρα ≤ 10 tn/ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
56 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα 174.0   > 200 KW ≤ 200 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
57 Ταπητουργία 175.1   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
58 Κατασκευή χονδρών και λεπτών σχοινιών, σπάγκων και διχτύων 175.2   > 1000 KW ≤ 1000 KW Ως άνω
59 Κατασκευή μη υφασμένων υφασμάτων και προϊόντων από μη υφασμένα υφάσματα, εκτός από τα ενδύματα 175.3   > 1000 KW ≤ 1000KW Ως άνω
60 Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων μ.α.κ. 175.9   > 1000 KW ≤ 1000 KW Ως άνω
61 Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ 176.0   > 20Q KW ≤ 200 KW Ως άνω
62 Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ 177.1   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
63 Κατασκευή πλεκτών πουλόβερ, ζακέτων και παρόμοιων ειδών απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ 177.2   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
64 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων 181.0   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
65 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας 182.1   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
66 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων 182.2   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
67 Κατασκευή εσωρούχων 182.3   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ
68 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και συναφών εξαρτημάτων ένδυσης μ.α.κ. 182.9   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
69 Κατεργασία και βαφή γουνοδερμάτων και άλλων δερμάτων με ή χωρίς το τρίχωμα τους 183.0 α > 20 tn/ημέρα 20-1 tn/ημέρα ≤ 1 tn/ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
70 Κατασκευή γούνινων ειδών Κατασκευή τεχνητής γούνας και ειδών από τεχνητή γούνα 183.0 β   > 200 KW ≤ 200 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
71 Κατεργασία και δέψη δέρματος 191.0α   > 1 tn/ημέρα ≤ 1 tn/ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
72 Ψυγεία συντήρησης δερμάτων και γούνας 191.0 β     To σύνολο  
73 Αποθήκες ακατέργαστων δερμάτων 191.0 γ   > 1 tn ≤ 1 tn Οι ποσότητες αναφέρονται σε αποθηκευτική ικανότητα
74 Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας 192.0   > 200 KW ≤ 200 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
75 Κατασκευή υποδημάτων 193.0   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ
76 Πριόνισμα και πλάνισμα ξύλου. Δεν περιλαμβάνεται ο εμποτισμός και η χημική κατεργασία ξύλου 201.0 α   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
77 Εμποτισμός ή χημική κατεργασία ξύλου με συντηρητικά ή άλλες ουσίες 201.0 β   To σύνολο    
78 Κατασκευή φύλλων καπλαμά και τεχνητής ξυλείας 202.0   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
79 Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική 203.0   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
80 Κατασκευή κάθε είδους ξύλινων δοχείων και κιβωτίων 204.0   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
81 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο 205.1   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
82 Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθο-ποιίας και σπαρτοπλεκτικής 205.2   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ
83 Παραγωγή χαρτοπολτού από ξύλο ή παρόμοια ινώδη υλικά 211.1 α Το σύνολο      
84 Παραγωγή χαρτοπολτού από ανακύκλωση υλικών 211.1 β   Το σύνολο    
85 Παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού 211.2"   > 2 tn/ημέρα ≤ 2 tn/ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
86 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι 212.1   > 200 KW ≤ 200 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
87 Κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας 212.2   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
88 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου 212.3   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
89 Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων 212.4   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
90 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι μ.α.κ. 212.9   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
ΕΚΛΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
91 Έκδοση βιβλίων 221.1   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
92 Έκδοση εφημερίδων 221.2   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
93 Έκδοση περιοδικών κάθε είδους 221.3   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
94 Έκδοση προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας 221.4   > 200 KW ≤ 200 KW . Ως άνω
95 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες 221.9   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
96 Εκτύπωση εφημερίδιον 222.1   > 1000 KW ≤ 1000 KW Ως άνω
97 Εκτυπωτικές δραστηριότητες μ.α.κ. 222.2   > 400 KW ≤ 400 KW Ως άνω
98 Βιβλιοδεσία και φινίρισμα 222.3   > 1000 KW ≤ 1000 KW Ως άνω
99 Στοιχειοθεσία και σύνθεση τυπογραφικών πλακών 222.4   > 1000 KW ≤ 1000 KW Ως άνω
100 Αλλες δραστηριότητες συναφείς με την εκτύπωση 222.9   > 1000 KW ≤ 1000 KW Ως άνω
A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ
101 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου 223.1     Το σύνολο  
102 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής εικόνας 223.2     Το σύνολο  
103 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων πληροφορικής 223.3     Το σύνολο  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
104 Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κω-κοποίησης) 231.0 > 1000 tn/ημέρα 1000 tn/ημέρα   Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
105 Παραγωγή ξυλοκάρβουνου και άλλων στερεών καυσίμων μ.α.κ.     Το σύνολο    
106 Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου. Εξαιρείται η παραγωγή ασφαλτομίγματος και η επεξεργασία μεταχειρισμένων ορυκτέλαιων 232.0 α Το σύνολο      
107 Παραγωγή ασφαλτομίγματος 232.0 β   Το σύνολο    
108 Επεξεργασία μεταχειρισμένων ορυκτελαίων 232.0 γ   Το σύνολο    
109 α) Εγκαταστάσεις για : Την επεξεργασία ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων Την παραγωγή ή τον εμπλουτισμό πυρηνικών καυσίμων Την τελική διάθεση ακτινοβολημένων πυρηνικών καυςίμων Αποκλειστικά για την αποθήκευση (η οποία προγραμματίζεται για περισσότερο από 10 έτη) ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων ή ραδιενεργών αποβλήτων σε χώρο διαφορετικό από τον χώρο παραγωγής. β) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις α) ανωτέρω 233.0 Το σύνολο      
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
110 Παραγωγή βιομηχανικών και ιατρικών αερίων 241.1   > 500 KW ≤ 500 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ
111 Παραγωγή χρωστικών υλών (με χημική σύνθεση) 241.2   Το σύνολο    
112 Παραγωγή άλλων ανόργανων χημικών ουσιών 241.3 Παραγωγή βασικών ανόργανων χημικών ουσιών μ.α.κ. με χημική μετατροπή Παραγωγή άλλων ανόργανων χημικών ουσιών μ.α.κ. με χημική μετατροπή Παραγωγή ανόργανων χημικών ουσιών μ.α.κ. μόνο με απλή ανάμειξη ή ενυδάτωση συστατικών  
113 Παραγωγή άλλων οργανικών χημικών ουσιών 241.4α Παραγωγή βασικών οργανικών χημικών ουσιών μ.α.κ. με χημική μετατροπή Παραγωγή άλλων οργανικών χημικών ουσιών μ.α.κ. με χημική μετατροπή Παραγωγή οργανικών χημικών ουσιών μ.α.κ. μόνο με απλή ανάμειξη ή ενυδάτωση συστατικών  
114 Παραγωγή βιοκαυσίμων από χρησιμοποιημένα λάδια 241.1 β   Το σύνολο    
115 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 241.5 Παραγωγή χημικών λιπασμάτων με χημική σύνθεση Παραγωγή χημικών λιπασμάτων μόνο με απλή ανάμειξη ή ενυδάτωση συστατικών Παραγωγή οργανο-χουμικών λιπασμάτων με κομποστοποί-ηση βιομάζας ή στε-ρών αποβλήτων.  
116 Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές (μέσω αντιδράσεων πολυμερισμού) μ.α.κ.. 241.6α > 200 tn/ημέρα ≤ 200 tn/ημέρα    
117 Διόγκωση πολυουρεθάνης, πολυστερίνης κλπ 241.6β   Το σύνολο, εφ' όσον η παραγωγή γίνεται σε βιομηχανική κλίμακα Επιτόπια παραγωγή πολυουρεθάνης για τοπικές εφαρμογές  
118 Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές 241.7   Το σύνολο    
119 Παραγωγή Παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχη-μικών προϊόντων. 242.0 Όλες όσες περιλαμβάνουν χημική μετατροπή Όσες περιλαμβάνουν μόνο απλή ανάμειξη ή συσκευασία πρώτων υλών-    
120 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανών τυπογραφίας και μαστιχών (στόκου) με απλή ανάμειξη και συσκευασία 243.0   > 150 KW ≤ 150 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
121 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων 244.1   Το σύνολο    
A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ
122 Παραγωγή φαρμακευτικών παρασκευασμάτων 244.2   > 10 tn/ημέρα ≤ 10 tn/ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς τις πρώτες ύλες
123 Παραγωγή Σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης 245.1   > 150 KW ≤ 150 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
124 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 245.2   > 150 KW ≤ 150 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
125 Παραγωγή εκρηκτικών υλών και πυροτεχνικών προϊόντων 246.1 α   Το σύνολο    
126 Αποθήκευση και συσκευασία εκρηκτικών υλών και πυροτεχνικών προϊόντων 246.1 β   Το σύνολο    
127 Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας και ζελατινών 246.2   > 150 KW ≤ 150 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
128 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 246.3   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
129 Παραγωγή χημικών παρασκευασμάτων για φωτογραφικές χρήσεις 246.4   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
130 Παραγωγή μη προεγγεγραμμένων (κενών) μέσων εγγραφής ήχου ή εικόνας και μη προεγγεγραμμένων (κενών) μέσων πληροφορικής 246.5   > 150 KW ≤ 150KW Ως άνω
131 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων μ.α.κ. 246.9   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
132 Παραγωγή τεχνητών και συνθετικών ινών 247.0 Ολες όσες περιλαμβάνουν χημική σύνθεση   Χωρίς χημική σύνθεση  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
133 Κατασκευή επισώτρων και αεροθαλάμων από καουτσούκ 251.1   > 150 KW ≤ 150 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
134 Αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων από καουτσούκ 251.2   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
135 Κατασκευή άλλων προϊόντων από καουτσούκ 251.9   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
136 Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και ειδών καθορισμένης μορφής 252.1   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
137 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 252.2   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
138 Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών 252.3   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ
139 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων 252.9   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
140 Κατασκευή επίπεδου γυαλιού     Το σύνολο    
141 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού 261.2   >50 KW ≤50 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
142 Κατασκευή κοίλου γυαλιού 261.3   > 5 tn/ημέρα ≤ 5 tn/ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς το παραγόμενο προϊόν
143 Κατασκευή ινών γυαλιού 261.4   Το σύνολο    
144 Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις 261.9   > 200 KW ≤ 200 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
145 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών 262.1   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
146 Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής 262.2   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
147 Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων 262.3   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
148 Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις 262.4   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
149 Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων 262.5   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
150 Κατασκευή πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων 262.6   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
151 Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και κυβόλιθων 263.0   > 200 KW ≤ 200 KW Ως άνω
152 Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη 264.0   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
153 Παραγωγή τσιμέντου 265.1 > 500 tn/ημέρα < 500 tn/ημέρα   Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς το παραγόμενο προϊόν
154 Παραγωγή μη εσβεσμένου ασβέστη και υδρα-σβέστου 265.2 α   > 20 tn/ημέρα ≤ 20 tn/ημέρα Ως άνω
155 Παραγωγή εσβεσμένου ασβέστη 265.2 β     Το σύνολο  
156 Παραγωγή γύψου 265.3   > 20 tn/ημέρα ≤ 20 tn/ημέρα Ως άνω
A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ
157 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα 266.1   > 50 tn/ημέρα ≤ 50 tn/ημέρα Ως άνω
158 Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο 266.2   > 50 tn/ημέρα ≤ 50 tn/ημέρα Ως άνω
159 Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος 266.3   Το σύνολο    
160 Παραγωγή κονιαμάτων 266.4   Το σύνολο    
161 Παραγωγή ειδών από αμιαντοτσιμέντο 266.5 α > 5.000 tn/έτος ≤ 5.000 tn/έτος   Ως άνω
162 Παραγωγή ειδών από ινοτσιμέντο, πλην αμιαντο-τσιμέντου 266.5 β   Το σύνολο    
163 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο 266.9   >50 KW ≤50 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
164 Κοπή, μορφοποίηση και κατεργασία λίθων 267.0   >50 KW ≤50 KW Ως άνω
165 Παραγωγή λειαντικών προϊόντων 268.1   > 20 tn/ημέρα ≤ 20 tn/ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς το παραγόμενο προϊόν
166 Κατασκευή υλικών τριβής με αμίαντο και άλλα προϊόντα αμιάντου, πλην αμιαντοτσιμέντου     268.9 α   Το σύνολο    
167 Παραγωγή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά μ.α.κ. 268.9 β   > 50 tn/ημέρα ≤ 50 tn/ημέρα Ως άνω
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
168 Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων (ΕΚΑΧ), με υψικάμινο 271.0 α Το σύνολο      
169 Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων (ΕΚΑΧ), χωρίς υψικάμινο 271.0 β > 100 tn/ημέρα ≤ 100 tn/ημέρα   Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς το παραγόμενο προϊόν
170 Κατασκευή χυτοσιδήρων σωλήνων 272.1   > 20 tn/ημέρα ≤ 20 tn/ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς το παραγόμενο προϊόν
171 Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων 272.2   > 150 KW ≤ 150 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
172 Ψυχρή επεκτατική ολκή 273.1   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
173 Ψυχρή έλαση στενών φύλλων 273.2   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
174 Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση 273.3   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ
175 Συρματοποίηση 273.4   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
176 Άλλες πρωτογενείς κατεργασίες του σιδήρου και του χάλυβα μ.α.κ. και παραγωγή κραμάτων σιδήρου εκτός ΕΚΑΧ 273.9   > 20 tn/ημέρα ≤ 20 tn/ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς το παραγόμενο προϊόν
177 Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων τους. Δεν περιλαμβάνονται τα εργαστήρια 274.1 α Το σύνολο (εκτός εργαστηρίων)      
178 Παραγωγή κραμάτων από πολύτιμα μέταλλα Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων από πολύτιμα μέταλλα Παραγωγή αργύρου για την επένδυση κοινών μετάλλων Παραγωγή χρυσού για την επένδυση κοινών μετάλλων ή αργύρου Παραγωγή λευκόχρυσου ή συναφών μετάλλων για την επένδυση χρυσού, αργύρου ή κοινών μετάλλων 274.1 β > 1000 kg/έτος 1000- 100 kg/έτος < 100 kg/έτος Εργαστήρια Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς το παραγόμενο προϊόν
179 Παραγωγή αλουμίνας Παραγωγή αλουμινίου από αλουμίνα 274.2 α Το σύνολο      
180 Παραγωγή αλουμινίου με ηλεκτρολυτικό καθαρισμό απορριμμάτων Παραγωγή κραμάτων αλουμινίου Πρώτη επεξεργασία αλουμινίου (ράβδοι, σωλήνες, προφίλ αλουμινίου) Παραγωγή αλουμινίου από scrap 274.2 β - > 1 tn/ημέρα ≤ 1 tn/ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς το παραγόμενο προϊόν
181 Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου από μετάλλευμα, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων τους 274.3 α Το σύνολο      
182 Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου με ηλεκτρολυτικό καθαρισμό των απορριμμάτων τους Παραγωγή κραμάτων μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου Πρώτη επεξεργασία μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου (ράβδοι, σωλήνες, φύλλα) Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου από scrap 274.3 β   Το σύνολο    
A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ
183 Παραγωγή χαλκού από μετάλλευμα, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων αυτού 274.4 α   Το σύνολο    
184 Παραγωγή χαλκού με ηλεκτρολυτικό καθαρισμό απορριμμάτων αυτού Παραγωγή κραμάτων χαλκού (π.χ. ορείχαλκος) Παραγωγή χαλκού από scrap 274.4 β   Το σύνολο    
185 Κατασκευή σύρματος χαλκού και μορφοποίηση προϊόντων από έτοιμη πρώτη ύλη χαλκού ή κράματος του. 274.4 γ   > 150 KW ≤ 150 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
186 Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων (χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κλπ.) από μεταλλεύματα ή οξείδια, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων αυτών 274.9 α Το σύνολο      
187 Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων (χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κλπ.) από scrap Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων (χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κλπ.) με ηλεκτρολυτικό ή αργιλοθερμικό καθαρισμό των απορριμμάτων τους Παραγωγή κραμάτων χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κλπ Πρώτη επεξεργασία χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κλπ Παραγωγή συσσωματωμάτων νικελίου 274.9 β   Το σύνολο    
188 Χύτευση σιδήρου 275.1 > 100 tn/ημέρα 100-1 tn/ημέρα ≤ 1 tn/ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς το παραγόμενο προϊόν
189 Χύτευση χάλυβα 275.2 > 100 tn/ημέρα 100-1 tn/ημέρα ≤ 1 tn/ημέρα Ως άνω
190 Χύτευση ελαφρών μετάλλων 275.3 > 50 tn/ημέρα < 50 tn/ημέρα   Ως άνω
191 Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 275.9 > 10 tn/ημέρα 10-0,1 tn/ημέρα ≤ 0,1 tn/ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς το παραγόμενο προϊόν
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
192 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 281.1   > 150 KW ≤ 150 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
193 Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων 281.2   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ
194 Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων 282.1   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
195 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 282.2   >50 KW ≤50 KW Ως άνω
196 Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση 283.0   >50 KW ≤50 KW Ως άνω
197 Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση. Δεν περιλαμβάνεται η κονιομεταλλουργία 284.0 α   >20 KW ≤20 KW Ως άνω
198 Κονιομεταλλουργία (παραγωγή μεταλλικών αντικειμένων από σκόνες μετάλλου με θερμή επεξεργασία ή υπό πίεση) 284.0 β   > 5 tn/ημέρα ≤ 5 tn/ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς το παραγόμενο προϊόν
199 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων, (περιλαμβάνεται μόνο η χημική κατεργασία και η μεταλλική επικάλυψη μεταλλικών επιφανειών) 285.1 α   > 2 tn/ημέρα ≤ 2 tn/ημέρα Οι μονάδες αναφέρονται σε ποσότητες μετάλλων για κατεργασία ή επικάλυψη
200 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων με αμμορ-ριπή 285.1 β   Το σύνολο   Οι ποσότητες αναφέρονται στο υλικό αμμορριπής
201 Επιφανειακή κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων μ.α.κ.     > 2 tn/ημέρα ≤ 2 tn/ημέρα Οι μονάδες αναφέρονται σε ποσότητες μετάλλων για κατεργασία ή επικάλυψη
202 Γενικές μηχανολογικές εργασίες 285.2   > 500 KW ≤ 500 KW Οι-μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
203 Κατασκευή ειδών μαχαιροποιίας 286.1   >50KW ≤50 KW Ως άνω
204 Κατασκευή εργαλείων 286.2   >150KW ≤ 150 KW Ως άνω
205 Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων 286.3   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
206 Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων 287.1   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
207 Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας 287.2   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
208 Κατασκευή ειδών από σύρμα 287.3   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
209 Κατασκευή συνδετήρων εν γένει, προϊόντων κο-χλιομηχανών, αλυσίδων και ελατηρίων 287.4   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
210 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων μ.α.κ. 287.9   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ . ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ
211 Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων 291.1   >20KW   . ≤ 20 KW Ως άνω
212 Κατασκευή αντλιών και συμπιεστών 291.2   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
213 Κατασκευή ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων 291.3   >150KW        ≤ 150KW Ως άνω
214 Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης 291.4   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Α.Κ.
215 Κατασκευή κλιβάνων και καυστήρων 292,1   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
216 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 292.2   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
217 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 292.3   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
218 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης μ.α.κ.. 292.9   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνώ
219 Κατασκευή γεωργικών ελκυστήρων 293.1   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
220 Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 293.2   > 150 KW r ≤ 150 KW Ως άνω
221 Κατασκευή εργαλειομηχανών 294.0   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
222 Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία 295.1   > 150 KW ≤ 150KW Ως άνω
223 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές 295.2   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
224 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού 295.3   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
225 Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών 295.4   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
226 Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού 295.5   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
227 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης μ.α.κ. 295.9   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
228 Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών (εξαιρούνται οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις) 296.0 α   To σύνολο    
A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ
229 Κατασκευή πυροβόλων όπλων κυνηγίου ή πυροβόλων όπλων προστασίας & του σχετικού εφοδιασμού τους Επισκευή & συντήρηση όπλων & οπλικών συστημάτων 296.0 β   > 100 KW ≤ 100 KW Ως άνω
230 Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 297.1   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
231 Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 297.2   > 150KW ≤ 150 KW Ως άνω
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
232 Κατασκευή μηχανών γραφείου 300.1   > 500 KW ≤ 500 KW Ως άνω
233 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής 300.2   > 500 KW ≤ 500 KW Ως άνω
234 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών 311.0   >20 KW ≤20 KW Ως άνω
235 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 312.0   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
236 Κατασκευή μονωμένων συρμάτων και καλωδίων 313.0   > 50 KW ≤50KW Ως άνω
237 Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών, πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών 314.0   Το σύνολο    
238 Κατασκευή φωτιστικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών λαμπτήρων 315.0   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
239 Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού για κινητήρες και οχήματα μ.α.κ. 316.1   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
240 Κατασκευή λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού μ.α.κ. 316.9   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
241 Κατασκευή ηλεκτρονικών λυχνιών και λοιπών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 321.0   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
242 Κατασκευή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών πομπών και συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας και ενσύρματης τηλεγραφίας 322.0   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
243 Κατασκευή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών, συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας, καθώς και των συναφών μερών και εξαρτημάτων 323.0   > 150 KW ≤150KW Ως άνω
A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ
244 Κατασκευή ιατροχειρουργικού εξοπλισμού και ορθοπεδικών οργάνων 331.0   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
245 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, επαλήθευσης, δοκιμών, πλοήγησης και άλλων χρήσεων, με εξαίρεση τον εξοπλισμό ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής 332.0   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
246 Κατασκευή εξοπλισμού ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής 333.0     Το σύνολο  
247 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού 334.0   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
248 Κατασκευή ρολογιών 335.0   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
249 Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων (ολοκληρωμένη κατασκευή) 341.0 α   Το σύνολο    
250 Κατασκευή κινητήρων μηχανοκίνητων οχημάτων & κατασκευή πλαισίων εξοπλισμένων με κινητήρες 341.0 β   Το σύνολο    
251 Κατασκευή αμαξωμάτων για αυτοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλ-κούμενων οχημάτων 342.0   Το σύνολο    
252 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για αυτοκίνητα οχήματα και τους κινητήρες τους 343.0   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
253 Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών, εκτός των σκαφών αναψυχής, των αθλητικών σκαφών και των διαλυτηρίων πλοίων 351.1 α > 1.000 κόρους 1000 - 25 κόρους ή 12 μ < 25 κόρους ή <12 μ Οι ποσότητες αναφέρονται σε συνολική χωρητικότητα (GRT) ή μήκος πλοίου που μπορεί να κατασκευαστεί ή να επισκευαστεί2
254 Επισκευή πλοίων και σκαφών, εκτός των σκαφών αναψυχής, των αθλητικών σκαφών και διαλυτή-ρια πλοίων 351.1 β > 1.000 κόρους 1000-300 κόρους < 300 κόρους Ως άνω
255 Διαλυτήρια πλοίων 351.1 γ > 1.000 κόρους 1000 - 25 κόρους ή ≥ 12 μ < 25 κόρους ή <12 μ Ως άνω
256 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητικών σκαφών 351.2 α   ≥ 25 κόρους ή ≥ 12 μ < 25 κόρους ή <12 μ Ως άνω
257 Επισκευή σκαφών αναψυχής και αθλητικών σκαφών 351.2 β   > 500 κόρους < 500 κόρους Ως άνω
2 Μεταξύ των δυο εναλλακτικών ορίων λαμβάνεται υπ' όψη εκείνη που οδηγεί στην αυστηρότερη επιλογή.
A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ
258 Κατασκευή σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών μηχανών και τροχαίου υλικού, & ειδικότερα: Κατασκευή ηλεκτροκίνητο» & ντηζελοκίνητων σιδηροδρομικών & τροχιοδρομικών μηχανών έλξης Κατασκευή αυτοκινούμενων σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών αμαξών, καθώς και οχημάτων συντήρησης ή βοηθητικών οχημάτων Κατασκευή σιδηροδρομικού ή τροχιοδρομικού υλικού μη αυτοκινούμενου 352.0 α   Το σύνολο    
259 Κατασκευή σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών μηχανών και τροχαίου υλικού, & ειδικότερα: Κατασκευή ειδικών τμημάτων σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών μηχανών έλξης, όπως: άξονες, τροχοί, φρένα κλπ. Επισκευή & συντήρηση μηχανών & τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων & τροχιοδρό-μων 352.0 β   Το σύνολο    
260 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημικών σκαφών (κατασκευή αεροπλάνων, ελικοπτέρων & διαστημικών σκαφών, δορυφόρων, διαστημικών οχημάτων εξερεύνησης, τροχιακών σταθμών, διαστημικών λεωφορείων). Εξαιρούνται οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις 353.0 α Το σύνολο      
261 Κατασκευή ανεμοπλάνων & αεροπτέρων, πηδα-λιουχούμενων αερόπλοιων & αεροστάτων Κατασκευή τμημάτων & εξαρτημάτων αεροσκαφών Κατασκευή μηχανισμών εκτόξευσης αεροσκαφών, μηχανισμών ανάσχεσης κλπ Κατασκευή εξοπλισμού εδάφους για αεροπορική εκπαίδευση Επισκευή & συντήρηση αεροσκαφών & κινητήρων αεροσκαφών 353.0 β   Το σύνολο    
262 Κατασκευή μοτοσικλετών 354.1 α   Το σύνολο    
263 Κατασκευή τμημάτων και εξαρτημάτων μοτοσικλετών 354.1 β   > 150 KW ≤150KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
264 Κατασκευή ποδηλάτων 354.2     Το σύνολο  
A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ
265 Κατασκευή αναπηρικών αμαξιδίων 354.3     To σύνολο  
266 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών μ.α.κ. 355.0     To σύνολο  
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ
267 Αφαλάτωση νερού 410.0 α   > 100 πι3/ημέρα ≤ 100 πι3/ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς το παραγόμενο προϊόν (όγκος νερού)
268 Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού (διυλιστήρια νερού) 410.0 β   Το σύνολο    
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
269 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων, πετροχημικών και χημικών προϊόντων μ.α.κ.. Εξαιρείται η αποθήκευση τοξικών και επικίνδυνων ουσιών - >100.000τηήπι3 100.000-300 tn ή m3 < 300 tn ή m3 Οι μονάδες αναφέρονται σε αποθηκευτική ικανότητα. Τα m3 ή tn αναφέρονται αντίστοιχα στην περίπτωση αποθήκευσης υγρών ή στερεών προϊόντων (πλην στερεών καυσίμων)
270 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίων καυσίμων     > 10 m3 ≤ 10 m3 Εξαιρείται η λιανικού εμπορίου αποθήκευση φιαλών οικιακής χρήσης Οι μονάδες αναφέρονται σε αποθηκευτική ικανότητα
,271 Εγκαταστάσεις παντός είδους αποθήκευσης τοξικών και επικίνδυνων ουσιών μ.α.κ.   > 500 tn <500tn   Ως άνω
272 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών καυσίμων     > 2.000 tn ≤ 2.000 rh Ως άνω
273 Πλωτές εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών προϊόντων (Σταθερές και κινητές)     To σύνολο    
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
274 Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με στερεά καύσιμα 401.0 α Το σύνολο      
275 Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας          α. Με αέρια καύσιμα                                                    β. Με υγρά καύσιμα 401.0 β 300 MW                 200 MW < 300 MW                   < 200 MW   Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη θερμική ισχύ
A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΗΤΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ
276 Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμική ενέργεια ή χρήση βιομάζας και αγροτικών απορριμμάτων 401.0 γ   ≥ 1 MW < 1 MW Οι μπονάδες αναφέρονται σε αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ
277 Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική ενέργεια 401.0 δ Το σύνολο      
ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Μ.Α.Κ.
278 Κατασκευή καρεκλών και καθισμάτων 361.1   > 150 KW ≤ 150 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
279 Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήματα 361.2   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
280 Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας 361.3   ,   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
281 Κατασκευή άλλων επίπλων 361.4   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
282 Κατασκευή στρωμάτων 361.5   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
283 Κοπή νομισμάτων και μεταλλίων 362.1   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
284 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών μ.α.κ. 362.2   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
285 Κατασκευή μουσικών οργάνων 363.0   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
286 Κατασκευή αθλητικών ειδών 364.0   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
287 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους 365.0   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
288 Κατασκευή απομιμήσεων κοσμημάτων 366.1   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
289 Κατασκευή σκουπών και βουρτσών 366.2   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
290 Αλλες βιομηχανίες κατασκευών μ.α.κ. 366.9   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
291 Ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων 371.0   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
292 Ανακύκλωση μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων 372.0   > 150 KW ≤ 150 KW Ως άνω
293 Πλωτές βιομηχανικές εγκαταστάσεις -   Το σύνολο    
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΗΤΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ
294 Εργασίες διαρρύθμισης βιομηχανικών ζωνών (π.χ. ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, ΝΑΒΙΠΕ) -   Το σύνολο    
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
295 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων χωρίς ψύξη 631.2α   > 50.000 m3 ≤ 50.000 m3 Οι μονάδες αναφέρονται σε αποθηκευτικό όγκο
296 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων με ψύξη ή κατάψυξη 631.2 β   > 20.000 m3 ≤ 20.000 m3 Ως άνω
297 Διαλυτήρια αυτοκινήτων -   Το σύνολο    
298 Στεγνοκαθαριστήρια -     To σύνολο  
299 Συσκευασία και τυποποίηση ειδών διατροφής μ.α.κ. -   ≥ 150 KW < 150 KW Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ
300 Ξηραντήρια γεωργικών προϊόντων - > 1000 tn/ημέρα 1000-50 tn/ημέρα < 50 tn/ημέρα Οι ποσότητες αναφέρονται στη δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
301 Πλυντήρια ρούχων βιομηχανικού τύπου (εξαιρούνται τα πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης πελατών)     ≥ 10 tn/ημέρα < 10 tn/ημέρα Ως άνω