Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

 

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΨΗΛΗ

ΜΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ

10  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΝ ΚΑΙ ΠΟΤΝ

1

Εεξεργασία και συντήρηση κρέατος και αραγωγή ροϊόντων κρέατος

10.1

> 200 tn/ημέρα

200 - 5 tn/ημέρα

< 5 tn/ημέρα

Οι οσότητες αναφέρονται στην  δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ρος την ρώτη ύλη

2

Εεξεργασία και συντήρηση κρέατος

10.11

> 200 tn/ημέρα

200 - 5 tn/ημέρα

< 5 tn/ημέρα

ς άνω

3

Εεξεργασία και συντήρηση κρέατος ουλερικών

10.12

> 200 tn/ημέρα

200 - 5 tn/ημέρα

< 5 tn/ημέρα

ς άνω

4

Παραγωγή ροϊόντων κρέατος και κρέατος ουλερικών

10.13

 

> 10 tn/ημέρα

10 tn/ημέρα

ς άνω

5

Εεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

10.20

> 100 tn/ημέρα

100-5 tn/ημέρα

< 5 tn/ημέρα

ς άνω

6

Εεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

10.3

 

³ 15 tn/ημέρα

< 15 tn/ημέρα

ς άνω

7

Εεξεργασία και συντήρηση ατατών

10.31

 

³ 50 tn/ημέρα

< 50 tn/ημέρα

ς άνω

8

Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών

10.32

 

³ 15 tn/ημέρα

< 15 tn/ημέρα

ς άνω

9

Άλλη εεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

10.39

 

³ 15 tn/ημέρα

< 15 tn/ημέρα

Συσκευαστήρια

ς άνω

10

Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιών

10.4

 

³ 50 tn/ημέρα

< 50 tn/ημέρα

ς άνω

11

Παραγωγή ελαίων και λιών

10.41

 

³ 50 tn/ημέρα

< 50 tn/ημέρα

ς άνω

12

Παραγωγή ζωικών ελαίων και λιών και των κλασμάτων τους, ου διαθέτονται ακατέργαστα

10.41.1

>500 tn/ημέρα

500 – 50 tn/ημέρα

< 50 tn/ημέρα

ς άνω

13

Παραγωγή φυτικών ελαίων, ου διαθέτονται ακατέργαστα

10.41.2

>1000 tn/ημέρα

1000 – 50 tn/ημέρα

< 50 tn/ημέρα

ς άνω

14

Παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων, εκτός των καταλοίων

10.41.5

 

³ 20 tn/ημέρα

< 20 tn/ημέρα

ς άνω

15

Παραγωγή μαργαρίνης και αρόμοιων βρώσιμων λιών

10.42

 

> 20 tn/ημέρα

20 tn/ημέρα

ς άνω

16

Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

10.51

 

> 100 tn/ημέρα

100 tn/ημέρα

ς άνω

17

Παραγωγή αγωτών

10.52

 

> 20 tn/ημέρα

20 tn/ημέρα

ς άνω

18

Παραγωγή ροϊόντων αλευρομύλων

10.61

 

> 50 tn/ημέρα

50 tn/ημέρα

Οι οσότητες αναφέρονται στη δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ρος το αραγόμενο ροϊόν

19

Παραγωγή αμύλων και ροϊόντων αμύλου

10.62

 

> 50 tn/ημέρα

50 tn/ημέρα

Οι οσότητες αναφέρονται στη δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ρος την ρώτη ύλη

20

Παραγωγή αμύλων και ροϊόντων αμύλου σακχάρων και σιροιών ζαχάρεων .δ.κ.α.

     10.62.1

 

> 20 tn/ημέρα

20 tn/ημέρα

ς άνω

21

Αρτοοιία× αραγωγή νωών ειδών ζαχαρολαστικής

10.71

 

>200 KW

200 KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ

22

Παραγωγή αξιμαδιών και μισκότων αραγωγή διατηρού-

μενων ειδών ζαχαρολαστικής

10.72

 

>200 KW

200 KW

ς άνω

23

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και αρόμοιων αλευρωδών ροϊόντων

10.73

 

>200 KW

200 KW

ς άνω

24

Παραγωγή ζάχαρης

10.81

Το σύνολο

 

 

 

25

Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών

10.82

 

>200 KW

200 KW

ς άνω

26

Εεξεργασία τσαγιού και καφέ

10.83

 

>200 KW

200 KW

ς άνω

27

Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

10.84

 

>200 KW

200 KW

ς άνω

28

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

10.85

 

>200 KW

200 KW

ς άνω

29

Παραγωγή ομογενοοιημένων αρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

10.86

 

>200 KW

200 KW

ς άνω

30

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής μ.α.κ.

10.89

 

>200 KW

200 KW

ς άνω

31

Παραγωγή αρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα ου εκτρέφονται σε αγροκτήματα

10.91

 

> 200 KW

200 KW

ς άνω

32

Παραγωγή αρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς

10.92

 

> 15 tn/ημέρα

15 tn/ημέρα

Οι οσότητες αναφέρονται στην  δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ρος την ρώτη ύλη

11  ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ

33

Αόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων οτών

11.01

 

>10 tn/ημέρα

10 tn/ημέρα

Οι οσότητες αναφέρονται στην  δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ρος το αραγόμενο ροϊόν

34

Παραγωγή οίνου αό σταφύλια

11.02

 

>5.000 tn/έτος

5.000 tn/έτος

ς άνω

35

Παραγωγή μηλίτη και κρασιών αό άλλα φρούτα

11.03

 

>5.000 tn/έτος

5.000 tn/έτος

ς άνω

36

Παραγωγή άλλων μη αοσταγμένων οτών ου υφίστανται ζύμωση

11.04

 

>5.000 tn/έτος

5.000 tn/έτος

ς άνω

37

Ζυθοοιία

11.05

 

>10.000 tn/έτος

10.000 tn/έτος

ς άνω

38

Παραγωγή βύνης

11.06

 

>10.000 tn/έτος

10.000 tn/έτος

ς άνω

39

Παραγωγή αναψυκτικών – αραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών. Εξαιρείται η εμφιάλωση νερού

11.07

 

>50 tn/ημέρα

50 tn/ημέρα

Οι οσότητες αναφέρονται στην  δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ρος την ρώτη ύλη

40

Εμφιάλωση φυσικών μεταλλικών νερών

11.07.99.01

 

 

Το σύνολο

 

 

 

 

12  ΠΑΡΑΓΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΝ ΚΑΠΝΟΥ

41

Παραγωγή ροϊόντων κανού

12.00

 

Το σύνολο λην αλών ξηραντηρίων κανού

Αλά ξηραντήρια κανού

 

13  ΠΑΡΑΓΓΗ ΚΛΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΝ ΥΛΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΝ

42

Προαρασκευή και νηματοοίηση υφαντικών ινών

13.10

 

>100 KW

100 KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ

43

Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.20

 

>100 KW

100 KW

ς άνω

44

Τελοιοοίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών ροϊόντων

13.30

 

> 10 tn/ημέρα

10 tn/ημέρα

Οι οσότητες αναφέρονται στην  δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ρος την ρώτη ύλη

45

Κατασκευή λεκτών υφασμάτων και υφασμάτων λέξης κροσέ

13.91

 

> 250 KW

250 KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ

46

Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός αό ενδύματα

13.92

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

47

Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

13.93

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

48

Κατασκευή χοντρών και λετών σχοινιών, σάγγων και διχτύων

13.94

 

>1000 KW

1000 KW

ς άνω

49

Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και ροϊόντων αό μη υφασμένα είδη, εκτός αό τα ενδύματα

13.95

 

> 1000 KW

1000 KW

ς άνω

50

Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών

13.96

 

> 1000 KW

1000 KW

ς άνω

51

Κατασκευή άλλων υφαντουργικών ροϊόντων

.δ.κ.α.

13.99

 

> 1000 KW

1000 KW

ς άνω

 

 

14  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΙΔΝ ΕΝΔΥΣΗΣ

52

Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

14.11

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

53

Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

14.12

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

54

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

14.13

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

55

Κατασκευή εσωρούχων

14.14

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

56

Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και συναφών εξαρτημάτων ένδυσης

14.19

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

57

Κατασκευή γούνινων ειδών

14.20

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

58

Κατασκευή ειδών καλτσοοιίας αλής λέξης και λέξης κροσέ

14.31

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

59

Κατασκευή άλλων λεκτών ειδών και ειδών

λέξης κροσέ

14.39

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

15  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΝ ΕΙΔΝ

60

Κατεργασία και δέψη δέρματος - κατεργασία και βαφή γουναρικών

15.11

> 20 tn/ημέρα

20 - 5 tn/ημέρα

5 tn/ημέρα

Οι οσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ρος την ρώτη ύλη

61

Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αοσκευών), τσαντών και αρόμοιων ειδών, ειδών σελοοιίας και σαγματοοιίας

15.12

 

> 250 KW

250 KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ

62

Κατασκευή υοδημάτων

15.20

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

16  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΝ ΞΥΛΟΥ

63

Παραγωγή ξυλείας, ριονισμένης ή ελεκημένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αοφλοιωμένης, με άχος > 6 mm στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων αό μη εμοτισμένη ξυλεία

16.10.1

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

64

Παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οοιασδήοτε άκρης ή ειφάνειας ξυλόμαλλου ξυλάλευρου ξυλείας σε ελεκούδια ή σε μόρια

16.10.2

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

65

Παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων αό ξύλο, εμοτισμένης ή κατά άλλο τρόο εεξεργασμένης

16.10.3

 

Το σύνολο

 

 

66

Υηρεσίες ξήρανσης, εμοτισμού ή χημικής εεξεργασίας του ξύλου εργασίες υεργολαβίας στο λαίσιο της διαδικασίας αραγωγής ξυλείας ριονισμένης και λανισμένης

16.10.9

 

Το σύνολο

 

 

67

Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-λακέ) και άλλων λακών με βάση το ξύλο

16.21

 

> 250 KW

250 KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ

68

Κατασκευή συναρμολογούμενων δαέδων αρκέ

16.22

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

69

Κατασκευή άλλων ξυλουργικών ροϊόντων οικοδομικής

16.23

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

70

Κατασκευή ξύλινων εμορευματοκιβώτιων

16.24

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

71

Κατασκευή άλλων ροϊόντων αό ξύλο κατασκευή ειδών αό φελλό και ειδών καλαθοοιίας και σαρτολεκτικής

16.29

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

17  ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΝΝ ΠΡΟΪΟΝΤΝ

72

Παραγωγή χαρτοολτού

17.11

Το σύνολο

 

 

 

73

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

17.12

 

> 5 tn/ημέρα

5 tn/ημέρα

Οι οσότητες αναφέρονται στην  δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ρος την ρώτη ύλη

74

Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμορευματοκιβωτίων αό χαρτί και χαρτόνι

17.21

 

 

> 250 KW

250 KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ

75

Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας

17.22

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

76

Κατασκευή ειδών χαρτοωλείου (χαρτικών)

17.23

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

77

Κατασκευή χαρτιού για εενδύσεις τοίχων (ταετσαρίας)

17.24

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

78

Κατασκευή άλλων ειδών αό χαρτί και χαρτόνι

17.29

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

18  ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

79

Εκτύωση εφημερίδων

18.11

 

> 1000 KW

1000 KW

ς άνω

80

Άλλες εκτυωτικές δραστηριότητες

18.12

 

> 400 KW

400 KW

ς άνω

81

Υηρεσίες ροεκτύωσης και ροεγγραφής μέσων

18.13

 

> 1000 KW

1000 KW

ς άνω

82

Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

18.14

 

> 1000 KW

1000 KW

ς άνω

83

Ανααραγωγή ροεγγεγραμμένων μέσων

18.20

 

Το σύνολο

 

 

 

19  ΠΑΡΑΓΓΗ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ, ΚΑΙ  ΠΡΟΪΟΝΤΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

84

Παραγωγή ροϊόντων  οτανθρακοοίησης (κοκοοίησης)

19.10

> 1000 tn/ημέρα

1000 tn/ημέρα

 

Οι οσότητες αναφέρονται στην  δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ρος την ρώτη ύλη

85

Παραγωγή ροϊόντων διύλισης ετρελαίου.

19.20.1

19.20.2

19.20.3

Το σύνολο

 

 

 

86

Παραγωγή άλλων ροϊόντων ετρελαίου

19.20.4

 

Το σύνολο

 

 

20  ΠΑΡΑΓΓΗ ΧΗΜΙΚΝ ΟΥΣΙΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΝ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ

ΥΨΗΛΗ

ΜΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ

87

Παραγωγή βιομηχανικών αερίων

20.11

 

> 500 KW

500 KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ

88

Παραγωγή χρωστικών υλών (με χημική σύνθεση)

20.12

 

Το σύνολο

 

 

89

Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών

20.13

Παραγωγή βασικών ανόργανων χημικών ουσιών .δ.κ.α. με χημική μετατροή

Παραγωγή άλλων ανόργανων χημικών ουσιών .δ.κ.α. με χημική μετατροή

Παραγωγή ανόργανων χημικών ουσιών .δ.κ.α. μόνο με αλή ανάμειξη ή ενυδάτωση συστατικών

 

90

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών

20.14

 

Παραγωγή βασικών οργανικών χημικών ουσιών .δ.κ.α. με χημική μετατροή

Παραγωγή άλλων οργανικών χημικών ουσιών .δ.κ.α. με χημική μετατροή

Παραγωγή οργανικών χημικών ουσιών .δ.κ.α. μόνο με αλή ανάμειξη ή ενυδάτωση συστατικών

 

91

Παραγωγή λιασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

20.15

Παραγωγή χημικών λιασμάτων με χημική σύνθεση

Παραγωγή χημικών λιασμάτων μόνο με αλή ανάμειξη ή ενυδάτωση συστατικών

Παραγωγή οργανοχημικών λιασμάτων με κομοστοοίηση βιομάζας ή στερών αοβλήτων.

 

92

Παραγωγή λαστικών σε  ρωτογενείς μορφές

20.16

> 200 tn/ημέρα

200 tn/ημέρα

 

Οι οσότητες αναφέρονται στην  δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ρος την ρώτη ύλη

93

 

Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε ρωτογενείς μορφές

 

20.17

 

Το σύνολο

 

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ

ΥΨΗΛΗ

ΜΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ

94

Παραγωγή αρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών ροϊόντων.

20.2

Όλες όσες εριλαμβάνουν χημική μετατροή

Όσες εριλαμβάνουν μόνο αλή ανάμειξη ή συσκευασία ρώτων υλών

 

 

95

Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και αρόμοιων ειχρισμάτων, μελανών τυογραφίας και μαστιχών

20.3

 

> 150 KW

150 KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ

96

Παραγωγή σαουνιών και αορρυαντικών, ροϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και αρασκευασμάτων καλλωισμού

20.4

 

> 250 KW

250 KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ

97

Παραγωγή εκρηκτικών

20.51

 

Το σύνολο

 

 

98

Παραγωγή διαφόρων τύων κόλλας

20.52

 

> 150 KW

150 KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ

99

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

20.53

 

> 150 KW

150 KW

ς άνω

100

Παραγωγή άλλων χημικών ροϊόντων .δ.κ.α.

20.59

 

> 150 KW

150 KW

ς άνω

101

Παραγωγή βιοκαυσίμων αό χρησιμοοιημένα λάδια

20.59.59.02

 

Το σύνολο

 

 

102

Παραγωγή μη φυσικών ινών

20.6

Ολες όσες εριλαμβάνουν χημική σύνθεση

 

Χωρίς χημική σύνθεση

 

103

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών ροϊόντων

21.1

 

Το σύνολο

 

 

104

Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων

21.2

 

> 10 tn/ημέρα

10 tn/ημέρα

Οι οσότητες αναφέρονται στην δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ρος τις ρώτες ύλες

22  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΡΟΪΟΝΤΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΨΗΛΗ

ΜΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ

105

Κατασκευή εισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων αό καουτσούκ αναγόμωση και ανακατασκευή εισώτρων (ελαστικών οχημάτων) αό καουτσούκ

22.11

 

> 200 KW

200 KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ

106

Κατασκευή άλλων ροϊόντων αό ελαστικό (καουτσούκ)

22.19

 

> 200 KW

200 KW

ς άνω

107

Κατασκευή λαστικών ροϊόντων

22.2

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

23  ΠΑΡΑΓΓΗ ΑΛΛΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΝ ΟΡΥΚΤΝ ΠΡΟΪΟΝΤΝ

108

Κατασκευή είεδου γυαλιού

23.11

 

Το σύνολο

 

 

109

Μορφοοίηση και κατεργασία είεδου γυαλιού

23.12

 

> 50 KW

50 KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ

110

Κατασκευή κοίλου γυαλιού

23.13

 

> 5 tn/ημέρα

5 tn/ημέρα

Οι οσότητες αναφέρονται στην  δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ρος το αραγόμενο ροϊόν

111

Κατασκευή ινών γυαλιού

23.14

 

Το σύνολο

 

 

112

Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, εριλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις

23.19

 

> 250 KW

250 KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ

113

Παραγωγή υρίμαχων ροϊόντων

23.20

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

114

Κατασκευή κεραμικών λακιδίων και λακών

23.31

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

115

Κατασκευή τούβλων, λακιδίων και λοιών δομικών ροϊόντων αό οτή γη

23.32

 

> 200 KW

200 KW

ς άνω

116

Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών

23.41

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

117

Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής

23.42

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

118

Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων

23.43

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΨΗΛΗ

ΜΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ

119

Κατασκευή άλλων κεραμικών ροϊόντων για τεχνικές χρήσεις

23.44

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

120

Παραγωγή άλλων ροϊόντων κεραμικής

23.49

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

121

Παραγωγή τσιμέντου

23.51

 

> 500 tn/ημέρα

500 tn/ημέρα

 

Οι οσότητες αναφέρονται στην  δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ρος το αραγόμενο ροϊόν

122

Παραγωγή άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη  (Παραγωγή μη εσβεσμένου ασβέστη και υδρασβέστου)

23.52.1α

 

 

> 20 tn/ημέρα

20 tn/ημέρα

ς άνω

123

Παραγωγή άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη  (Παραγωγή εσβεσμένου ασβέστη)

23.52.1β

 

 

 

Το σύνολο

 

124

Παραγωγή γύψου

23.52.2

 

 

> 20 tn/ημέρα

20 tn/ημέρα

Οι οσότητες αναφέρονται στην  δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ρος το αραγόμενο ροϊόν

125

Παραγωγή φρυγμένου ή συσσωματωμένου δολομίτη

23.52.3

 

 

 

 

ς άνω

126

Κατασκευή δομικών ροϊόντων αό σκυρόδεμα

23.61

 

> 100 tn/ημέρα

100 tn/ημέρα

ς άνω

127

Κατασκευή δομικών ροϊόντων αό γύψο

23.62

 

 

> 75 tn/ημέρα

75 tn/ημέρα

ς άνω

128

Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος

23.63

 

Το σύνολο

 

 

129

Κατασκευή κονιαμάτων

23.64

 

Το σύνολο

 

 

130

Κατασκευή ινοτσιμέντου

23.65.1

 

Το σύνολο

 

 

131

Κατασκευή ειδών αό αμιαντοτσιμέντο, ινοτσιμέντο κυτταρίνης ή αό αρόμοια

23.65.12

> 5.000 tn/έτος

5.000 tn/έτος

 

Οι οσότητες αναφέρονται στην  δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ρος το αραγόμενο ροϊόν

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΨΗΛΗ

ΜΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ

132

Κατασκευή άλλων ροϊόντων αό σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο

23.69

 

> 100 KW

100 KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ

133

Κοή, μορφοοίηση και τελική εεξεργασία λίθων

23.70α

 

> 100 KW

100 KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ - Για εριοχές εκτός αό αυτές της αρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 3325/2005

134

Κοή, μορφοοίηση και τελική εεξεργασία λίθων

23.70β

 

> 500 KW

500 KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ - Μόνο για τις εριοχές όως αυτές καθορίζονται στην αρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.3325/2005

135

Παραγωγή λειαντικών ροϊόντων

23.91

 

> 20 tn/ημέρα

20 tn/ημέρα

Οι οσότητες αναφέρονται στην  δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ρος το αραγόμενο ροϊόν

136

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών ροϊόντων .δ.κ.α.

23.99

 

> 50 tn/ημέρα

50 tn/ημέρα

ς άνω

137

Παραγωγή αμίαντου εεξεργασμένου σε ίνες μειγμάτων με βάση τον αμίαντο και το θειικό μαγνήσιο ροϊόντων αρόμοιων μειγμάτων ή αό αμίαντο υλικού τριβής για φρένα, συμλέκτες και αρόμοια είδη, μη συναρμολογημένου

23.99.11

 

Το σύνολο

 

 

24  ΠΑΡΑΓΓΗ ΒΑΣΙΚΝ ΜΕΤΑΛΛΝ

138

Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων , με υψικάμινο

24.1α

Το σύνολο

 

 

 

139

Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων , χωρίς υψικάμινο

24.1β

> 100 tn/ημέρα

100 tn/ημέρα

 

Οι οσότητες αναφέρονται στην  δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ρος το αραγόμενο ροϊόν

140

Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων

24.20

 

> 200 KW

200 KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ

141

Ψυχρή εεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα

24.31

 

> 200 KW

200 KW

ς άνω

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΨΗΛΗ

ΜΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ

142

Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα

24.32

 

> 200 KW

200 KW

ς άνω

143

Ψυχρή μορφοοίηση ή δίλωση μορφοράβδων χάλυβα

24.33

 

> 200 KW

200 KW

ς άνω

144

Ψυχρή εεκτατική ολκή συρμάτων

24.34

 

> 200 KW

200 KW

ς άνω

145

Παραγωγή ολύτιμων μετάλλων

24.41α

Το σύνολο (εκτός εργαστηρίων)

 

Το σύνολο εργαστηρίων

 

146

Παραγωγή κραμάτων αό ολύτιμα μέταλλα

Παραγωγή ημικατεργασμένων ροϊόντων αό ολύτιμα μέταλλα

Παραγωγή αργύρου για την εένδυση κοινών μετάλλων

Παραγωγή χρυσού για την εένδυση κοινών μετάλλων ή αργύρου

Παραγωγή λευκόχρυσου

ή συναφών μετάλλων για την εένδυση χρυσού, αργύρου ή κοινών μετάλλων

24.41β

> 1000 kg/έτος

1000 – 150 kg/έτος

< 150 kg/έτος

Εργαστήρια

Οι οσότητες αναφέρονται στην  δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ρος το αραγόμενο ροϊόν

147

Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου), ακατέργαστου οξείδιου του αργιλίου

24.42.1 

Το σύνολο

 

 

 

148

Παραγωγή ημικατεργασμένων ροϊόντων αργίλιου ή κραμάτων του αργίλιου

24.42.2 

 

> 1 tn/ημέρα

1 tn/ημέρα

Οι οσότητες αναφέρονται στην  δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ρος το αραγόμενο ροϊόν

149

Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου, ακατέργαστων

24.43.1 

Το σύνολο

 

 

 

150

 

Παραγωγή ημικατεργασμένων ροϊόντων αό μόλυβδο, ψευδάργυρο και κασσίτερο ή τα κράματά τους

 

24.43.2 

 

Το σύνολο

 

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΨΗΛΗ

ΜΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ

151

Παραγωγή χαλκού, ακατέργαστου συσσωματωμάτων (mattes) χαλκού χαλκού κονίας (cement)

24.44.1

 

Το σύνολο

 

 

152

Παραγωγή σκονών και ψηγμάτων χαλκού

Παραγωγή δοκών, ράβδων και μορφοράβδων (profiles), αό χαλκό ή κράματά του

Παραγωγή λακών, φύλλων και ταινιών, αό χαλκό, άχους > 0,15 mm

Παραγωγή λετών φύλλων, αό χαλκό, άχους <= 0,15 mm

Παραγωγή σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, αό χαλκό

    24.44.21

24.44.22

24.44.24

24.44.25

24.44.26 

 

 

Το σύνολο

 

 

153

Παραγωγή σύρματος αό χαλκό

24.44.23

 

 

> 200 KW

200 KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ

154

Παραγωγή ακατέργαστου νικέλιου

24.45.11

Το σύνολο

 

 

 

155

Παραγωγή συσσωματωμάτων (mattes) νικέλιου, ειτηγμάτων (sinters) οξείδιων του νικέλιου και άλλων ενδιάμεσων ροϊόντων της μεταλλουργίας του νικέλιου

Παραγωγή ημικατεργασμένων ροϊόντων νικέλιου ή κραμάτων του νικέλιου

Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων και ειδών τους κεραμομεταλλουργικών ενώσεων σταχτών και υολειμμάτων, ου εριέχουν μέταλλα ή μεταλλικές ενώσεις

24.45.12

24.45.2

24.45.3

 

 

 

Το σύνολο

 

 

156

 

Εεξεργασία υρηνικών καυσίμων

 

24.46

Το σύνολο

 

 

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΨΗΛΗ

ΜΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ

157

Υηρεσίες χύτευσης χυτοσίδηρου

24.51.1

 

> 150 tn/ημέρα

150 – 1 tn/ημέρα

< 1 tn/ημέρα

Οι οσότητες αναφέρονται στην  δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ρος το αραγόμενο ροϊόν

158

Κατασκευή σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles) αό χυτοσίδηρο σωλήνων και αγωγών αό χάλυβα

Κατασκευή σωλήνων και αγωγών φυγοκεντρικής χύτευσης χάλυβα

Κατασκευή εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών αό χυτοχάλυβα

24.51.2

24.52.2

24.52.3

 

> 20 tn/ημέρα

20 tn/ημέρα

Οι οσότητες αναφέρονται στην  δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ρος το αραγόμενο ροϊόν

159

Υηρεσίες χύτευσης χάλυβα

24.52.1

> 150 tn/ημέρα

150 – 1 tn/ημέρα

< 1 tn/ημέρα

Οι οσότητες αναφέρονται στην  δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ρος το αραγόμενο ροϊόν

160

Χύτευση ελαφρών μετάλλων

24.53

> 50 tn/ημέρα

50 tn/ημέρα

 

ς άνω

161

Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

24.54

> 10 tn/ημέρα

10 – 0,1 tn/ημέρα

< 0,1 tn/ημέρα

ς άνω

25  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΝ ΠΡΟΪΟΝΤΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

162

Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών

25.11

 

> 250 KW

250 KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ

163

Κατασκευή μεταλλικών ορτών και αράθυρων

25.12

 

> 250 KW

250 KW

 

ς άνω

164

Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

25.21

 

> 100 KW

100 KW

ς άνω

165

Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεόζιτων, δεξαμενών και δοχείων

25.29

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

166

Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση

25.30

 

> 100 KW

100 KW

ς άνω

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΨΗΛΗ

ΜΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ

167

Κατασκευή όλων και υρομαχικών

25.40.11

 

Το σύνολο

 

 

168

Κατασκευή ερίστροφων, ιστολιών, μη ολεμικών υροβόλων και αρόμοιων συστημάτων

25.40.12

 

> 250 KW

250 KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ

169

Κατασκευή βομβών, βλημάτων και αρόμοιων ολεμοφόδιων φυσιγγίων, άλλων υρομαχικών και βλημάτων και μερών τους

25.40.13

 

Το σύνολο

 

 

170

Κατασκευή μερών ολεμικών όλων και άλλων όλων

25.40.14

 

Το σύνολο

 

 

171

Υηρεσίες σφυρηλάτησης, συμίεσης, τύωσης και έλασης μετάλλου

25.50.1

 

> 50 KW

50 KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ

172

Κονιομεταλλουργία

25.50.2

 

> 5 tn/ημέρα

5 tn/ημέρα

Οι οσότητες αναφέρονται στην  δυναμικότητα της εγκατάστασης ως ρος το αραγόμενο ροϊόν

173

Κατεργασία και εικάλυψη μετάλλων

25.61

 

> 3 tn/ημέρα

3 tn/ημέρα

Οι μονάδες αναφέρονται σε οσότητες μετάλλων για κατεργασία ή εικάλυψη

174

Υηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων

25.61.22.01

 

Το σύνολο

 

Οι οσότητες αναφέρονται στο υλικό αμμορριής

175

Μεταλλοτεχνία

25.62

 

> 500 KW

500 KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ

176

Κατασκευή μαχαιροίρουνων

25.71

 

> 100 KW

100 KW

ς άνω

177

Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων Κατασκευή εργαλείων

25.72

 

> 200 KW

200 KW

ς άνω

178

Κατασκευή εργαλείων

25.73

 

> 200 KW

200 KW

ς άνω

179

 

Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και αρόμοιων δοχείων

 

25.91

 

> 200 KW

200 KW

ς άνω

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΨΗΛΗ

ΜΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ

180

Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

25.92

 

> 200 KW

200 KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη ισχύ

181

Κατασκευή ειδών αό σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων

25.93

 

> 200 KW

200 KW

ς άνω

182

Κατασκευή συνδετήρων και ροϊόντων κοχλιομηχανών

25.94

 

> 200 KW

200 KW

ς άνω

183

Κατασκευή άλλων μεταλλικών ροϊόντων .δ.κ.α.

25.99

 

> 200 KW

200 KW

ς άνω

26   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΝ ΠΡΟΪΟΝΤΝ

184

Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών λακετών

 

26.11

26.12

 

 

> 500 KW

500 KW

ς άνω

185

Κατασκευή ηλεκτρονικών υολογιστών και εριφερειακού εξολισμού

26.20

 

> 500 KW

500 KW

ς άνω

186

Κατασκευή εξολισμού εικοινωνίας

 

26.30

 

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

187

Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

26.40

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

188

Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, εαλήθευσης, δοκιμών, λοήγησης και άλλων χρήσεων, με εξαίρεση τον εξολισμό ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων αραγωγής

26.51

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

189

Κατασκευή ρολογιών

26.52

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

190

Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραευτικής χρήσης

26.60

 

> 250 KW

250 KW

ς άνω

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΔΙΚΟΣ ΕΣΥΕ

ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΨΗΛΗ

ΜΕΣΗ